Wat is het shuttle kids project? (SK)

Shuttle kids is een ontwikkelingstraject van Badminton Vlaanderen voor spelers, badmintonbegeleiders en trainers. De uitgebreide leerlijn wordt geïllustreerd aan de hand van een coach werkboek voor elke begeleider of trainer en deze website.
Het project is gebaseerd op de regels van fair play en de A-B-C-basisbehoeften voor duurzame motivatie.

Aan de hand van 6 kleuren wordt aangegeven welke trajecten de speler al doorlopen heeft. Dit wordt genoteerd in het Shuttle Kids ID, een paspoort voor elke speler.
Het witte bandje is de motiverende startpremie.
De gekleurde grips en de gele sleutelhanger moeten de spelers verdienen door te oefenen.

Waar starten?

Beste jeugdcoördinator, trainer of badmintonbegeleider,

Welkom bij Shuttle Kids, het jeugdontwikkelingsproject van Badminton Vlaanderen.
Op deze pagina helpen we je verder om het project op een efficiënte manier in de praktijk te brengen.
We herinneren er je nog aan dat het project gebaseerd is op het principe van duurzame motivatie (coachen met de M-factor) en fair play. Autonomie, betrokkenheid en competentie van zowel speler, trainer, club én ouders worden centraal gesteld. Dit weerspiegelt zich ook in de uitvoering van het project in de praktijk. Belangrijk is dat de kinderen op eigen niveau werken en evolueren. Hiervoor moet de trainer gaan individualiseren en differentiëren. Dit zorgt ervoor dat de motivatie duurzaam en intrinsiek blijft. In de initiatorcursus badminton wordt dit verder uitgediept.

Shuttle Kids bestaat uit verschillende materialen:
• Wit startbandje.
• Shuttle Kids ID voor elke speler van 6 tot 12 jaar.
• Shuttle Kids Coach Werkboek met leerlijn en coaching gedeelte voor elke trainer. (A5 formaat)
• Gele shuttle sleutelhanger (afsluiten traject geel).
• Grips in 4 kleuren: oranje, rood, paars en blauw (afsluiten volgende trajecten).
• Twee verschillende stickers (promotie).
• Website shuttlekids.be (voorlopig shuttlekids.org)
• Kijkwijzers (op website te downloaden bij extra informatie (wit)).

Bij de start van het project in je club kan je aan elke speler tot 12 jaar een wit startbandje verdelen als motiverende startpremie. Dit kan tijdens de Shuttle Kids Day (SKD), indien je club dit organiseert of op een ander spelmoment.
De speler ontvangt eveneens een Shuttle Kids ID, een handig vierkant boekje dat perfect past in het hoesje van zijn racket en dat hij steeds bij zich heeft.

Het Shuttle Kids ID heeft 4 doelen:

  1. Kinderen stimuleren om maximaal deel te nemen aan badmintonactiviteiten: trainingen, kampen en tornooien. Het is de bedoeling dat de speler dit samen met zijn ouders zelf bijhoudt in het ID (betrokkenheid ouders, autonomie speler).
  2. Kinderen motiveren hun eigen leertraject op te volgen: ze vinken zelf hun bereikte competenties of vaardigheden aan per traject of kleur zonder een vorm van examen of test. In samenspraak met de trainer (en andere spelers) bepalen ze hoe ver ze reeds staan (competentie spelers, autonomie trainer).

Enkele motiverende manieren om dit aan te pakken in je club:

  • De leerlingen verzamelen op het einde van de training voor een leergesprek en door middel van open vragen en hun eigen demonstraties worden de aangeleerde vaardigheden van de les of lessenreeks geëvalueerd door trainer en medespelers (peer-evaluatie). Sommige spelers mogen in hun ID deze vaardigheid aanvinken met goedkeuring van de trainer en medespelers, anderen moeten de volgende lessen nog wat verder oefenen (aanbevolen voor betrokkenheid en competentie spelers).
  • Tijdens de oefeningen speelt de trainer individueel met één of twee spelers en werken ze samen aan en bespreken ze de vorderingen van een bepaalde vaardigheid en beslissen ze samen of de spelers deze mogen afvinken in hun ID.
  • Op het einde van de training worden er heel dikwijls wedstrijden gespeeld. De trainer pikt er telkens een speler uit en samen werken ze aan en bespreken ze de vorderingen van een bepaalde vaardigheid en beslissen samen of de speler deze mag afvinken in zijn ID.
  • De trainer vermeldt spontaan aan een speler dat hij reeds goed gevorderd is en een bepaalde vaardigheid mag aanvinken.
  • Een groep kinderen (per groepjes van 3 of 4) stellen zelf voor en krijgen de kans om na een aantal lessen te demonstreren wat ze bijgeleerd hebben (autonomie kinderen). Dit heten we een Shuttle Kids moment.
  • In het coach werkboek staan deze werkvormen aangeduid met dit icoontje:

3. Kinderen aanzetten tot respect en een faire houding ten opzichte van het materiaal en het spel, de mede- of tegenspelers en de trainers door het aanvinken van de competenties in verband met fair-play (in samenspraak met vriendjes, ouders en trainer).

4. Het Shuttle Kids ID bevat ook een aantal blanco bladzijden. Op tornooien kan hier feedback ingevuld worden die dan kan meegenomen worden naar de volgende trainingen. Deze feedback kan zowel door de eigen trainer als door andere trainers ingevuld worden. (betrokkenheid en competentie trainers onderling).

 

Het Shuttle Kids Coach Werkboek is het werkinstrument voor de trainer.

Het coach werkboek bevat de leerlijn in 5 kleuren: geel, oranje, rood, paars en blauw met tal van oefeningen en tips. De competenties in het spelers ID lopen parallel met deze leerlijn zodat coach en speler steeds op dezelfde golflengte zitten. Het zou mooi zijn als de speler aan de coach komt vragen om bepaalde onderwerpen of vaardigheden in te oefenen omdat deze bij de meeste spelers nog niet aangevinkt zijn op hun ID.
Op het einde van het coach werkboek laten een 30-tal blanco pagina’s toe notities te nemen van je spelers op tornooien. Interessante informatie die gebruikt kan worden tijdens de volgende trainingen.

Website

Op deze website vind je de 5 leerlijnen per kleur net zoals in het werkboek en heel wat verdiepende informatie. Extra’s zijn bijvoorbeeld de kijkwijzers (onder wit, extra informatie) die je kan downloaden en de vele filmpjes die je bij elke onderwerp kan terugvinden en gebruiken in de trainingspraktijk.

Waar starten?

Bij de opstart van Shuttle Kids in je club is het cruciaal om voor elke speler het juiste traject uit te zetten. Voor nieuwe leden onder 9 jaar is het vanzelfsprekend dat ze starten in het eerste traject geel (miniBad). Bij het afwerken van traject geel ontvangen ze van jou of de jeugdcoördinator hun gele shuttlehanger die ze aan hun tas of hoesje van hun racket kunnen bevestigen. Aanbevelingen wanneer een traject afgewerkt is staan beschreven in het Coach Werkboek op de fotopagina tussen elke 2 trajecten. Bijvoorbeeld voor traject geel wordt aangeraden om minimum 12 vaardigheden onder de knie te hebben om te kunnen vorderen naar traject oranje. Omdat elk kind op eigen tempo werkt kan de tijdsduur waarop dit bereikt wordt verschillend zijn.

Voor kinderen die al een aantal jaren badminton spelen kan gekozen worden voor een bepaald traject (kleur) naargelang de reeds verworven vaardigheden. Aanbevelingen waar te starten kan je terugvinden in de fiches op deze pagina onderaan met een overzicht van de leerlijnen met leeftijdsindicaties. Bij de start van Shuttle Kids zal dit om praktische redenen best in groep kunnen gebeuren.

Advies voor een heterogene groep: start bij één van de eerste trajecten voor kinderen die pas zijn gestart en combineer dit met oefeningen uit een hoger traject voor spelers die reeds over meer competenties beschikken.

Advies voor een homogene groep: bepaal een haalbaar traject en doorloop de vorige trajecten verkort aan de hand van het Shuttle Kids ID om te zien of alle vaardigheden reeds beheerst worden.

Het overhandigen van de gekleurde grips bij het vervolmaken van traject oranje, rood, paars en blauw kan individueel gebeuren of op een officieel moment (SKD of jeugdfeestje).

Badminton Vlaanderen wenst je veel succes met de integratie en uitvoering van Shuttle Kids in jullie jeugdwerking.

‘Foxie watches you!’

Overzicht leerlijnen