Wat is het doel van het shuttle kids project?
 1. Een methodiek (leerlijn) aanbieden voor elke coach en badmintonbegeleider met als doel de kwaliteit van de
  jeugdwerking in de Vlaamse clubs te verhogen. Als trainer bepaal je zelf wanneer een speler naar het volgende
  traject overstapt door het overhandigen van de nieuwe kleur. Dit kan aan de hand van het Shuttle Kids ID .
  Via de coaching-pagina’s in het werkboek voor de trainer (notities tijdens tornooien) kan je snel terugkoppelen tijdens de trainingen.
 2. De jonge speler extra motiveren aan de hand van een gadget per behaald kleur en een Shuttle Kids ID.
  In dit ‘paspoort’ houdt de speler zelf zijn aanwezigheden bij en welke competenties hij al heeft behaald aan de hand van de feedback van zijn trainer.
  Hiermee beogen we ook de ouders mee te motiveren en drop-out te verminderen.
 3. De bestaande informatie over badmintonmethodiek, -techniek en tactiek centraliseren op de SK-website en
  via links een schat aan informatie en oefeningen aanbieden voor de coach. De informatie in dit werkboek moet
  aanleiding zijn om verder opzoekingswerk te doen via de website of literatuur.
 4. Niet opgeleide trainers en aspirant initiators aanzetten tot het volgen van de volledige initiatoropleiding.
 5. Eerder gevormde initiators laten kennismaken met vernieuwde didactische werkvormen via de M-factor.