De M-factor

Shuttle Kids is ook gebaseerd op het principe van de A-B-C-basisbehoeften voor duurzame motivatie.
We hebben graag dat onze kinderen, de trainers en ouders zich goed voelen in ons clubgebeuren.

“Dit stimuleren we door

de nodige Autonomie,
Binding, Competentie

aan te bieden (ABC).”

Wanneer sporters zelf achter een bepaald doel staan (autonomie), succeservaringen beleven (competentie), en
een goede band hebben met anderen binnen de club, zullen ze namelijk op autonome wijze gemotiveerd zijn.
Wanneer sporters autonoom gemotiveerd zijn zien ze het nut, de waarde en het belang van hun activiteiten in en
zetten ze zich hiervoor in omdat ze het relevant of simpelweg plezierig vinden. Echter, wanneer sporters alleen maar
doelen of competenties opgelegd krijgen, gaan zij dit mogelijk als een soort van verplichting ervaren en gaan zij
zich enkel inzetten voor het behalen van een beloning of omdat ze het gevoel hebben dat ze dit ‘moeten’ doen.
Wanneer ze er bovendien niet in slagen bepaalde doelen te halen en zich alleen voelen binnen de club spreken we van
gecontroleerde motivatie. Wanneer sporters gecontroleerde motivatie ervaren, gaan zij minder duurzaam gemotiveerd zijn en
sneller de neiging hebben om op te geven bij een tegenslag. Maar ook voor de trainers, de ouders en het volledige clubgebeuren
gelden deze motivatieprincipes. We proberen hierop in te spelen door gebruik te maken van enkele eenvoudige tools.
Enkele voorbeelden:

Autonomie:

de spelers hebben het gevoel zichzelf te kunnen zijn in de sportclub. Ze denken actief mee tijdens het lesverloop.
Ze houden zelf hun aanwezigheden en vorderingen bij in hun Shuttle Kids ID.

Binding:

de spelers hebben een goede en warme relatie met de trainer en de medesporters. Dit stimuleren we door spelers samen te
laten werken aan eenzelfde doel. Ook de ouders worden betrokken en helpen mee de aanwezigheden en attitudes in het Shuttle ID bij te houden.
De binding en betrokkenheid van de trainers onderling wordt gestimuleerd door het bijhouden van een coach-werkboek op tornooien.

Competentie:

de spelers vinden dat ze de oefening goed kunnen uitvoeren. Ze krijgen geregeld stimulerende en correctieve positieve feedback
zodat ze weten wat ze nog kunnen verbeteren en geholpen worden hun competentiegevoel nog verder te ontwikkelen.
Door gebruik te maken van dit werkboek en de SK-website kan de trainer differentiëren en iedereen op zijn eigen niveau laten werken.

Doorheen dit boekje zal je geregeld zien dat een bepaalde strategie of handeling aangeduid wordt met een

reflex

Dit betekent dat deze handeling niet alleen functioneel is vanuit didactisch oogpunt, maar ook de motivatie van de sporter zal versterken.
Als coach is het zinvol om hier even bij stil te staan en de M-reflex te maken. Dat betekent dat je de betreffende strategie of
handeling zelf gaat linken aan één van de 18 bouwstenen van autonomie, binding en competentie vanop de M-Fiche.

Nog meer informatie over coachen met de M-factor vind je op een witte kijkwijzer.

Hieronder kan je de M-fiche terugvinden:

De officiële website van m-factor vindt u hier .