Extra informatie
Traject geel
Traject oranje
Traject rood
Traject paars
Traject blauw

Wat is het
shuttle kids
project?

Shuttle Kids is een ontwikkelingstraject van
Badminton Vlaanderen voor beginnende
badminton spelers.

Aan de hand van de 6 kleuren en een duidelijke structuur van de nummering kan je voor je spelers de gepaste leerlijn uitzetten, onmiddellijk de aandachtspunten terugvinden
en enkele voorbeeldoefeningen uitproberen.
De tips voor de trainer zijn er om je te helpen de lessen efficiënt en zo leerrijk mogelijk te maken.

Elk traject (kleur) is opgebouwd uit 6 pijlers:

Duurzame motivatie

Shuttle Kids is gebaseerd op het principe van de
A-B-C-basisbehoeften voor duurzame motivatie en fair play.
We hebben graag dat onze kinderen, de trainers en ouders zich goed voelen
in ons clubgebeuren. Dit stimuleren we door de nodige
autonomie, binding en competentie aan te bieden (ABC).
We stimuleren dit extra aan de hand van een Shuttle ID, een badmintonpaspoort voor elk kind. Daarnaast bieden we nog 6 gadgets aan.
Wanneer uw kind instapt in het Shuttle Kids programma ontvangt het
een wit bandje als motiverende startpremie. Bij het doorlopen
van de verschillende trajecten ontvangt elke speler na het eerste traject
een gele sleutelhanger, na het doorlopen van de volgende trajecten
een grip voor zijn of haar handvat in 4 kleuren: oranje, rood, paars en blauw. Met
de Shuttle Kids sticker kan je alvast wat promotie maken voor onze leuke badmintonsport!